خدمات تهران پارت

تولید آپشن خودرو

توانایی تولید آپشن های منحصربفرد خودروهای لوکس و وارداتی که قبلا جزء اقلام وارداتی به کشور بودند.

تولید ریزترین قطعات

از آنجایی که بخش مکانیکی لوازم الکترونیکی و کامپیوتری از قطعات ریزی تشکیل شده اند، تهران پارت توانسته است نیاز کشور را در تولید بخش اعظمی از این قطعات پاسخ دهد.

همکاری با صنایع

همکاری با برترین واحدهای صنعتی کشور از جمله در صنعت سیمان، گج، نساجی، بافندگی، چاپ، بسته بندی، تحریر، تجهیزات پزشکی و …

قطعات منحصربفرد

تهران پارت توانایی ساخت قطعاتی را دارد که قبلا به دلیل منحصربفرد و غیرقابل دسترس بودن وارد می شدند. اما نیاز کشور به این قطعات در حال حاضر پاسخ داده می شود.